Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Όπου λαλούν..Όπου λαλούν πολλοί σωτήρες αργεί να ξημερώσει !!!

 Ναρσής Σαμπαζιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: