Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Καλό ΠάσχαΑνηρέθης, αλλ' ου διηρέθης, Λόγε ής μετέσχες σαρκός· ει γάρ καί λέλυταί σου, ο ναός εν τώ καιρώ τού πάθους, αλλά και ούτω μία ήν υπόστασις, τής θεότητος καί τής σαρκός σου· εν αμφοτέροις γάρ, είς υπάρχεις Υιός, Λόγος τού Θεού, Θεός καί άνθρωπος.


                                                                                                                                                     
                                                               (τροπάριο  από  τον κανόνα «Κύματι θαλάσσης» που ψάλλεται κατά τον Όρθρο του Μ. Σαββάτου)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: