Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Ουκ έγνως


Γιάννης Σταύρου, Μοναχικό δέντρο


Για τες θρησκευτικές μας δοξασίες -
ο κούφος Ιουλιανός είπεν «Ανέγνων, έγνων,
κατέγνων». Τάχατες μας εκμηδένισε
με το «κατέγνων» του, ο γελοιωδέστατος.
 

Τέτοιες ξυπνάδες όμως πέρασι δεν έχουνε σ' εμάς
τους Χριστιανούς. «Ανέγνως, αλλ' ουκ έγνως· ει γαρ έγνως,
ουκ αν κατέγνως» απαντήσαμεν αμέσως. Κωνσταντίνος Καβάφης Ερμηνευτική Υποσημείωση: 
- ανέγνων, έγνων, κατέγνων / διάβασα, κατάλαβα, καταδίκασα
- ανέγνως, αλλ΄ουκ έγνως, ει γαρ έγνως, ουκ αν κατέγνως / διάβασες αλλά δεν κατάλαβες, αν   
  καταλάβαινες, δε θα καταδίκαζες
            

Δεν υπάρχουν σχόλια: